Cytat motywujący

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,
że tylko miłość, może go uczynić szczęśliwym. 

/Jan Paweł II/

Nawigacja