OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – NEWSLETTER

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Elżbieta Obara.
Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy szkoleń, produktów blogowych i tego co uznam za wartościowe, a będące w związku z blogiem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:
– marketingu własnych produktów lub usług,
– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi newsletter – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w innym celu, to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Możesz to zrobić w każdej chwili.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newsletter, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Wypisać się możesz w każdej chwili poprzez kliknięcie linka z możliwością wypisu (“wypisuję się”).
Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu czy systemu płatności itp.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych

Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty, którą kieruje właśnie do Ciebie. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.

Pobieram bezpłatnego ebooka TERAZ!